Ceník prací a služeb pro rok  2021

sipka

Zpracování účetnictví

1. Varianta kalkulace (hodinová sazba)

 • v kanceláři společnosti - 550,- Kč/hod.
 • práce u klienta nebo u auditované společnosti - 650,- Kč/hod.

V ceně je zahrnutá možnost použití kompletního účetního softwaru (cena zahrnuje předávání dokladů, konzultace související s běžnou problematikou klienta, telefony běžné týkající se pravidelné činnosti).

Počet odpracovaných hodin a jejich náplň evidujeme a je vždy k nahlédnutí.

2. Varianta kalkulace (cena za zpracování jednotlivého řádku v podvojném účetnictví)

 • do 5000 položek v účetním deníku - 35,- Kč/položka
 • nad 5000 položek v účetním deníku - 30,- Kč/položka

Cena je odvislá od počtu a komplikovanosti zpracování dokladů v účetnictví.

šipka

Účetní závěrka

 

 • v kanceláři společnosti - 550,- Kč/hod.
 • práce u klienta nebo u auditované společnosti - 650,- Kč/hod.

Jedná se o kontrolu a uzavření účtů včetně dokladových inventur na konci účetního období (zpravidla nepřevýší průměrnou cenu za měsíc za vedení daného účetnictví).

U auditované firmy se počítá ještě jeden paušál za spolupráci s auditorem a vypracování podkladů dle jeho pokynů.

šipka

Zpracování daňových přiznání

 

 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně příloh 4000 – 7000,- Kč
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2200,- Kč
 • Vypracování přehledů na PSSZ a ZP fyzických osob 350 – 500,- Kč
 • Vypracování výroční zprávy - na vyžádání předsedy představenstva 2000 – 4000,- Kč
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty 800,- Kč, kvart. plátci - 900,-Kč
 • Souhrnné hlášení 360,- Kč
 • Kontrolní hlášení 360,- Kč
 • Přiznání k dani silniční do 2 aut. 450,- Kč
 • Přiznání k dani silniční za každý další automobil 100,- Kč           
 • Dodatečné přiznání k DPH/přepracované přiznání 360,- Kč
 • Přiznání k dani z nemovitých věcí 1000 - 2000,- Kč
šipka

Zpracování mezd

 

 • Přihlášení/odhlášení zaměstnavatele (4 úřady) 550,- Kč (vč. plných mocí)
 • Přihlášení zaměstnavatele k elektronické komunikaci soc. a zdravotní pojištění 550,- Kč
 • Přihlášení zaměstnance, včetně veškeré agendy 550,- Kč
 • Vedení mzdové agendy - 1 zaměstnanec/měsíčně 260 – 330,- Kč
 • Mzdová závěrka za 1 zaměstnance 250,- Kč
 • Vypracování evidenčního listu důchodového pojištění (ročně) – 1 zaměstnanec 125,- Kč 
 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 600,- Kč
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou 600,- Kč
 • Nahlášení cizince na úřad práce  300,- Kč +0,25 hod. admin
šipka

Ostatní služby

 

Poradenství

 • účetní, daňové, ekonomické poradenství (cena za hod.) 1000 – 2000,- Kč

Správa datové schránky

 • cena 400,- Kč/měs.

Zastupování klienta na úřadech (cena za hod.)

 • přihlašování k daním apod. 500 - 1000,- Kč 
 • zastupování při kontrolách FÚ 1000 – 2000,- Kč
 • zastupování při kontrolách PSSZ a ZP 650,- Kč
 • vyřízení potvrzení o bezdlužnosti - 1 úřad 650,- Kč

Zastupování klienta – sepsání žádostí (cena za žádost)

 • sepsání žádosti dle daňového řádu na FÚ či jiný úřad 500,- Kč
 • žádost o výkaz nedoplatků 250,- Kč

Přefakturace nákladů

 • poštovné, kancelářský materiál, kopírování, podání na FÚ, Obchodní rejstřík, náklady spojené s přiznáním k daním z příjmů (paušál) 300,- Kč
 • náklady spojené s tiskem účetnictví, archivací
  • 1 stránka tisku 1,50 Kč
  • šanon 1ks 45,- Kč 
  • druhá upomínka platby faktury 250,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH !!!