CENÍK  prací a služeb pro rok  2020

 

Zpracování účetnictví

1. Varianta kalkulace (hodinová sazba)

 • v kanceláři společnosti - 430 Kč/hod.
 • práce u klienta nebo u auditované společnosti - 500 Kč/hod.

V ceně je zahrnutá možnost použití kompletního účetního softwaru (cena zahrnuje předávání dokladů, konzultace související s běžnou problematikou klienta, telefony běžné týkající se pravidelné činnosti).

Počet odpracovaných hodin a jejich náplň evidujeme a je vždy k nahlédnutí.

 

2. Varianta kalkulace (cena za zpracování jednotlivého řádku v podvojném účetnictví)

 • do 5000 položek v účetním deníku - 30 Kč/položka
 • nad 5000 položek v účetním deníku - 27 Kč/položka

Cena je odvislá od počtu a komplikovanosti zpracování dokladů v účetnictví.

 

Účetní závěrka                                                                             

 • v kanceláři společnosti - 430 Kč/hod.
 • práce u klienta nebo u auditované společnosti - 500 Kč/hod.

Jedná se o kontrolu a uzavření účtů včetně dokladových inventur na konci účetního období (zpravidla nepřevýší průměrnou cenu za měsíc za vedení daného účetnictví).

U auditované firmy se počítá ještě jeden paušál za spolupráci s auditorem a vypracování podkladů dle jeho pokynů.

 

Zpracování daňových přiznání

 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně příloh 4000 – 7000 Kč
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2200 Kč
 • Vypracování přehledů na PSSZ a ZP fyzických osob 350 – 500 Kč
 • Vypracování výroční zprávy - na vyžádání předsedy představenstva 2000 – 4000 Kč
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty 750 Kč
 • Souhrnné hlášení 300 Kč
 • Kontrolní hlášení 300 Kč
 • Přiznání k dani silniční do 2 aut. 450 Kč
 • Přiznání k dani silniční za každý další automobil 100 Kč               
 • Dodatečné přiznání k DPH/přepracované přiznání 300 Kč
 • Přiznání k dani z nemovitých věcí 1000 - 2000 Kč

 

Zpracování mezd

 

 • Přihlášení/odhlášení zaměstnavatele (4 úřady) 430 Kč (vč. plných mocí)
 • Přihlášení zaměstnavatele k elektronické komunikaci soc. a zdravotní pojištění 430,-Kč
 • Přihlášení zaměstnance, včetně veškeré agendy 430 Kč
 • Vedení mzdové agendy - 1 zaměstnanec/měsíčně 220 – 300 Kč
 • Mzdová závěrka za 1 zaměstnance 250 Kč
 • Vypracování evidenčního listu důchodového pojištění (ročně) – 1 zaměstnanec 125 Kč 
 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 500 Kč
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou 500 Kč
 • Nahlášení cizince na úřad práce  250 Kč +0,25 hod admin

 

Ostatní služby

 

Poradenství

 • účetní, daňové, ekonomické poradenství (cena za hod.) 1000 – 2000 Kč

 

Správa datové schránky

 • cena 400,- Kč/měs

 

Zastupování klienta na úřadech (cena za hod.)                                                              

 • přihlašování k daním apod. 500 - 1000 Kč 
 • zastupování při kontrolách FÚ 1000 – 2000 Kč
 • zastupování při kontrolách PSSZ a ZP 650 Kč
 • vyřízení potvrzení o bezdlužnosti - 1 úřad 650 Kč

 

Zastupování klienta – sepsání žádostí (cena za žádost)

 

 • sepsání žádosti dle daňového řádu na FÚ či jiný úřad 500 Kč
 • žádost o výkaz nedoplatků 250 Kč

 

 

Přefakturace nákladů

 

 • poštovné, kancelářský materiál, kopírování, podání na FÚ, Obchodní rejstřík, náklady spojené s přiznáním k daním z příjmů (paušál) 300 Kč
 • náklady spojené s tiskem účetnictví, archivací
  • 1 stránka tisku 1 Kč
  • šanon 1ks 45 Kč 
  • druhá upomínka platby faktury 250,-Kč

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.