Co jsme se dočetli...

 

                                                                                                                                                                       Publikováno 19. prosince 2019

 

Snížení sazeb v souvislosti s EET- od 1.5.2020 se snižuje sazba DPH na 10% u e-publikací, které by v tištěné formě této sazbě podléhaly, dále u vodného a stočného, a dále u stravovacích služeb a k nim podávaných nápojů včetně točeného piva. Dále bude uplatňována 10% sazba u domácích služeb, služeb péče, opravy jízdních kol, kadeřnických a holičských služeb, opravy obuvi, oděvů atd.

 

                                                                                                                                                                         Publikováno 2. prosince 2019

 

Pokračování novela zákona o EET - od 01.05.2020 novela EET zavádí jako novinku evidenci tržeb ve zvláštním režimu, je zacílena především na drobné živnostníky, tato evidence bude možná je na základě povolení správce daně a , žádat mohou jen fyzické osoby neplátci DPH

 

                                                                                                                                                                           Publikováno 30. října 2019

 

Novela zákona o EET - vyhlášena 9.10.2019 ve Sbírce zákonů, s účinností k 01.05.2020 dojde k náběhu 3.a 4. fáze evidence tržeb

 

 

                                                                                                                                                                             Publikováno 28. října 2019

Změna výdajových paušálů - novela zákona o daních z příjmů zvýšila limit výdajových paušálů pro živnostníky, a to na dvojnábek současného stavu

 

 

 

                                                                                                                                                                                 Publikováno  11. října 2019

 

  Nová xml struktura Kontrolního hlášení platná od 01.10.2019

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                    Publikováno  7. června 2019

EET - včera schválila poslanecká sněmovna rozšíření elektronické evidence tržeb na drobné podnikatele a řemeslníky. Zároveň novela stanoví , že se vodné a stočné sníží na 10 procent. Předlohu nyní posoudí Senát., Část evidence pro podnikatele s nižším obratem bude povolena v off-line režimu.                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                     Publikováno  6. června 2019

Daňová neuznatelnost nadměrných výpujčních výdajů - základní pravidlo je uvedeno v ustanovení par. 23e odst. 1 ZDP

 

 

                                                                                                                                                                                       Publikováno 2. ledna 2019

Vybrané změny daně z příjmů - pravděpodobně bude schvalovat Senát v lednu 2019 - zapracování směrnice ATAD (směrnice proti praktikám vyhýbajícím se daňovým povinnostem), oznámení o příjmech plynoucích ze zahraničí - oznamovací povinnost dle par. 38d odst.3

 

 

                                                                                                                                                                                        Publikováno 12. prosince 2018

Změny v DPH - v připravované novele zákona o DPH by mělo dojít k přesunu některých služeb  ze základní či první snížené sazby  do druhé snížené sazby DPH, a také u pitné vody z první snížené sazby do druhé snížené sazby DPH

 

                                                                                                                                                                                          Publikováno 22. listopadu 2018

Zvýšení minimální mzdy od ledna 2019 - vláda rozhodla, že od ledna 2019 vzroste minimální mzda o 9,4 procenta na částku 13 350 korun. Ještě toto zvýšení musí schválit Parlament.

 

                                                                                                                                                                                            Publikováno 21. listopadu 2018

 

DPH  u digitálních služeb - od 1.1. 2019 vstoupí v platnost nová směrnice o DPH, kterou dojde k úpravě pravidel pro stanovení místa plnění u digitálních služeb, jsou-li poskytované osobě nepovinné k dani. Na tyto změny má reagovat vládní návrh novely zákona o DPH, který by měl nabýt účinnosti také od 1.1.2019

 

                                                                                                                                                                                                    Publikováno 25. září 2018

Novela par. odst. 2 ZDPH od roku 2019  a dopad na odměny členů orgánů- novela je projednávána v prvním čtení - a vyplývá zní - že člen orgánu právnické osoby , který nemá pracovně právní vztah, je osobou povinnou k dani. Pokud bude plátcem DPH, musí svou činnost člena orgánu pro právnickou osobu zatížit DPH, pokud člen orgánu není plátce DPH, tak bude ale odměna za výkon funkce počítána do obratu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            Publikováno 27.ledna 2018

 

EET - dle nálezu Ústatního soudu publikovaného 16. ledna 2018 (rozsudek)  vyplývá odložení (nikoliv zrušení) povinnosti evidovat tržby z činností zařazených

​do 3. a 4. fáze, poplatníci tedy nemusí začít evidovat tržby od 1. března resp. od 1. června 2018.​ Přesný termín startu 3.a 4. fáze se odvine od schválení novely zákona o evidenci tržeb. Další změna se týká plateb kartou. Od 1. března 2018 nemají poplatníci povinnost evidovat tržby- platby kartou i online platby přes internet. 

                                                                                                                                                                                                               Publikováno 22.12.2017 

                                                                                                      

Zveřejňování účetní závěrky​  - účetní jednotka se dopustí přestupku dle zákona o účetnictví, pokud nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu. Za přestupek se uloží pokuta do výše 3% hodnoty aktiv celkem.

Publikováno 22.11.2017

Od 1.1.2018 se zvyšuje daňové zvýhodnění na první dítě z původních 13.404 Kč na 15.204 Kč.

Pro rok 2017 platí zvýšení daňových odpočtů pro bezúplatný odběr krve ve výši 3.000 Kč a pro bezúplatný odběr krvetvorných buněk ve výši 20.000 Kč. Tyto odpočty bude moci poplatník uplatnit ve svém daňovém přiznání nebo v rámci zúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2017 (platí pro odběry uskutečněné po 1.1.2017).

 

Publikováno 13.11.2017

S účinností od 1.2.2018 dochází k zavedení nové nemocenské dávky- otcovské poporodní péče. Nárok na otcovskou vzniká v období 6 týdnů od narození dítěte a činí 7 kalendářních dnů a náleží pojištěnci, který pečuje o dítě, jehož je otcem. 

 

Publikováno 4.9.2017

S účinností od 1.1.2018 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy (a také nejnižší úrovně zaručené mzdy). Základní sazba minimální mzdy od 1.1.2018 činí 12 200 Kč za měsíc.

Platba minimálního pojistného na zdravotní pojištění se od 1.1.2018 zvyšuje na 1.647 Kč. 

 

Publikováno 31.5.2017

Od 1.1.2017 byla rozšířena příloha č. 3a zákona o DPH o noviny a časopisy v tištěné podobě - pro ně tedy nově platí druhá snížená sazba DPH 10 %.

Zvyšuje se také limit osvobození plateb zaměstnavatele zaměstnanci ve formě příspěvků do penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a životního pojištění z 30.000 Kč na 50.000 Kč ročně.

Zvyšuje se i limit pro odpočet penzijního a životního pojištění z 12.000 Kč na 24.000 Kč ročně (použije se pro zdaňovací období 2017).

 

Publikováno 18.5.2017

Některé změny v daních z příjmů, které jsou součástí daňového balíčku 2017 se promítnou až od roku 2018. Např. se jedná o omezení maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů, nebo rozšíření uplatnění srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti do 2500 Kč měsíčně (pro DPP se pravidla uplatnění srážkové daně nemění). 

Pro rok 2017 dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a na třetí a další vyživované dítě (účinnost Novely však bude až v průběhu roku 2017). 

 

Publikováno 10.5.2017

Dne 28.4.2017 byl formálně stvrzen podpisem prezidenta republiky daňový balíček 2017. Přesné datum účinnosti není doposud zveřejněn, předpokládá se účinnost daňového balíčku k 1.6.2017 resp. 1.7.2017. 

 

Publikováno 20.3.2017

Dne 16.3.2017 vydala Finanční správa upozornění pro poplatníky daně z příjmů právnických osob týkající se rozsahu sestavení účetní závěrky. Obchodní společnosti mají nově povinnost sestavit Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu. Obchodní společnosti mohou i nadále sestavovat Rozvahu ve zkráceném rozsahu, ale Výkaz zisků a ztrát musí sestavit v plném rozsahu.

 

Publikováno 7.2.2017

Od 1.1.2017 se zvyšuje osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem, na penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění v úhrnu nejvýše na 50 000 Kč ročně (do roku 2016 bylo pouze 30 000 Kč). 

 

Publikováno 14.11.2016

S účinností od 1. ledna 2017 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy. Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 11 000 Kč za měsíc nebo 66,00 Kč za hodinu.

 

Publikováno 31.10.2016

S účinností od 1.11.2016 se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2016 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Významnou změnou je zejm. sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Od 1.11.2016 je poplatníkem vždy nabyvatel. Tato změna současně odstraňuje institut ručení.

  

Publikováno 5.9.2016

Dne 31.8.2016 byl zveřejněn Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb. Od 1.9.2016 mohou podnikatelé žádat Finanční správu o autentizační údaje, které jim umožní přihlášení na portál správce daně.

 

Publikováno 2.8.2016

Od 1.8.2016 finanční správa zřídila infolinku pro dotazy týkající se elektronické evidence tržeb

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2016/financni-sprava-spustila-infolinku-k-evidenci-trzeb-7456

 

Publikováno 10.5.2016

S účinností od 1.5.2016 došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a na třetí (a kažné další) dítě. Zaměstnanci budou moci toto zvýhodnění uplatnit u svého zaměstnavatele poprvé za měsíc květen a zbývající část daňového zvýhodnění (za leden až duben) bude zaměstnanci zohledněna v rámci ročního zúčtování případně přiznání k DPFO.

 

Publikováno 4.4.2016

Pláce se může rozhodnout, že u dodání pozemku nebo vybrané nemovité věci po uplynutí lhůty (splnění podmínky pro osvobození) uplatní daň. Je-li kupující plátcem, musí s uplatněním režimu zdanění souhlasit. V tom případě je uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92d ZDPH.

 

Nulové kontrolní hlášení je možno dle metodiky DFŘ podat, ale jinak se nepodává pokud k němu není důvod (není-li daňový subjekt vyzván správcem daně). 

 

Publikováno 27.11.2015

 

S účinností od 1.1.2016 se mění vykazování a účtování o změně stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Nově se bude o změně stavu zásob a o aktivaci účtovat prostřednictvím účtové skupiny 58. O aktivaci již nebude účtováno jako o výnosech. 

 

Od roku 2016 dochází ke zrušení skupiny mimořádných nákladů a mimořádných výnosů - ruší se tedy mimořádný výsledek hospodaření.

 

Publikováno 6.11.2015

 

Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2016 přinese zrušení kategorie zřizovacích výdajů jako dlouhodobého nehmotného majetku. 

 

Od 1.1.2016 vznikne nově povinnost pro plátce DPH podávat na FÚ tzv. Kontrolní hlášení.  Kontrolní hlášení budou právnické osoby podávat povinně za každý měsíc (fyzické osoby budou podávat hlášení podle jejich zdaňovacího období). Právnické osoby, které jsou kvartálními plátci DPH, tak budou muset každý měsíc dodávat doklady ke zpracování, aby bylo možné podat měsíční kontrolní hlášení. 

 

S účinností od 1.1.2016 byla do zákona o rezervách začleněna rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

 

Publikováno 25.9.2015

 

Novela zákona o účetnictví platná od 1.1.2016 znovu zavádí jednoduché účetnictví pro vymezené právnické osoby splňující stanovená kritéria. 

 

Rovněž bude nově od 1.1.2016 do zákona o účetnictví začleněna kategorizace účetních jednotek na mikro, malé, střední a velké a to dle stanovených kritérií. 

 

Pro mikro a malé podniky nebude nově povinnost zveřejňovat Výkaz zisků a ztrát.

 

Od 1.1.2016 bude v zákoně o účetnictví nově definován pojem "Aktiva celkem", kterým se bude rozumět úhrn aktiv zjištěný z rozvahy, tedy NETTO AKTIVA.

 

Publikováno 7.7.2015

 

Zákon o specifických zdravotních službách stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit vstupní lékařskou prohlídku vždy před uzavřením pracovního poměru nebo u DPP a DPČ, jde-li o práci rizikovou. Zaměstnavatel, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, může též vyžadovat vstupní prohlídku u DPP a DPČ i když se nejedná o práci rizikovou. Vstupní prohlídku hradí zaměstnavatel, uzavře-li s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní či obdobný vztah.

 

Opravy účetních chyb - jestliže účetní jednotka zjistí chybné zaúčtování v minulých účetních obdobích, provede opravy těchto zaúčtování na vrub nebo ve prospěch rozvahového pasivního účtu "jiný výsledek hospodaření". O významných opravách chyb minulých je nutné informovat v příloze účetní závěrky. S touto opravou souvisí také výpočet daňové povinnosti a podání daňového přiznání k daním z příjmů (opravné či dodatečné).

 

Publikováno 10.5.2015

 

Pro zděděné nemovitosti bylo novelizováno ustanovení pro podání daňového přiznání. Pokud nebylo pravomocně ukončeno dědické řízení do 31.12. roku, v němž poplatník zemřel, uplatní se pro podání daňového přiznání specifická lhůta, tj. do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k nabytí právní moci.

 

Novela zákona o DPH upřesňuje osvobození pozemků. Osvobozen je pouze pozemek, na kterém není zřízena stavba pevně spojená se zemí. Ostatní pozemky podléhají pětiletému testu (s účinností od 1.1.2016).

 

Do zákona o DPH se zavádí nová příloha č. 6 - použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služeb.

 

Publikováno 16.2.2015

 

Generální finanční ředitelství upozorňuje na povinnost nahlásit na FÚ tzv. skutečné sídlo. Skutečným sídlem se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se vedení - tedy místo k zajištění reálného výkonu ekonomické činnosti osoby povinné k dani. Pokud tedy osoba povinná k dani uvádí jako své sídlo jiné místo než její "skutečné sídlo", má povinnost toto skutečné sídlo nahlásit na FÚ.

Publikováno 7.2.2015

 

Nově je možno zohlednit daňovou ztrátu při kalkulaci základu pro solidární zvýšení daně, pokud byla ztráta dosažena ze samostatné činnosti.

 

S účinností od 1.4.2015 bude nově uplatněn režim přenesení daňové povinnosti při dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně u tohoto zboží překročí částku 100.000 Kč. Jedná se zejm.o obiloviny a technické plodiny, kovy, mobilní telefony, integrované obvody, přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat a videoherní konzole. Od 1.9.2015 se tento režim použije i při dodání cukrové řepy.

 

Od 1.1.2015 se nově zavádí daňové zvýhodnění na více dětí vyživovaných poplatníkem v rámci jedné společně hospodařící domácnosti a to v diferencované výši podle počtu vyživovaných dětí.

 

Počínaje rokem 2014 zavádí občanský zákoník pojem "společně hospodařící domácnost" - pro účely daní z příjmů se jím rozumí - společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a poslečně uhrazují náklady na své potřeby. Každý však (i dítě) může být příslušníkem pouze jedné společně hospodařící domácnosti. 

 

Nově platí oznamovací povinnost pro osvobozené příjmyPoplatník je povinen oznámit každý jednotlivý příjem osvobozený od daně z příjmů pokud je vyšší než 5. mil. Kč (v termínu pro podání daňového přiznání).

 

Publikováno 29.1.2015

 

Ministerstvo financí opět zavádí možnost prominutí penále, úroku z prodlení či úroku z posečkání daně. Správce daně může prominout až 75 % penále a až 100 % úroku za předpokladu, že:

  • daň, ze které příslušná sankce vznikla, byla uhrazena,
  • sankce vzniknou po 1.1.2015,
  • existuje ospravedlnitelný důvod pro prodlení s úhradou daně. 

Žádost o prominutí podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč.

 

Nově se zkracuje lhůta pro dodanění závazků po splatnosti z 36 měsíců na 30 měsíců. Rovněž se zkracuje doba pro tvorbu 100% opravné položky k pohledávkám z 36 měsíců za 30 měsíců (upravuje zákon o rezervách).

 

Nově se zavádí sleva na dani tzv. školkovné - tj. sleva na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte ve školce nebo v předškolním zařízení. Slevu si budou moci rodiče uplatnit již za zdaňovací období 2014 buď u svého zaměstnavatele nebo ve svém daňovém přiznání. 

Stejně tak může zaměstnavatel snížit svůj daňový základ o náklady na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku - v tom případě bude tato péče o dítě poskytovaná zaměstnancům zdanitelným příjmem zaměstnancem.

 

Od roku 2015 se zavádí limitace pro výdaje uplatňované paušálem (procentem z příjmů) u VŠECH druhů činností (§ 7 a 9 zákona o daních z příjmů). Výdaje paušálem lze uplatnit pouze u příjmů do výše 2 mil. Kč. Jestliže tedy budou příjmy vyšší než 2 mil. Kč, budou se k nim moci uplatnit pouze výdaje odpovídající příjmu 2. mil. Kč. 

 

Publikováno 23.12.2014

 

Od 1.12.2014 vstupuje v platnost novela zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a dochází ke snížení denního limitu pro placení v hotovosti ze stávajících 350.000 Kč na 270.000 Kč 

 

Zákon o daních z příjmů zavádí pojem "bezúplatný příjem" (souvisí se zrušením daně dědické a darovací). Tento nový pojem zahrnuje příjmy nabyté z titulu dědění, odkazu a darování, ale také jiné příjmy nabyté bez poskytnutí protiplnění vč. tzv. jiného majetkového prospěchu.

 

Od června 2014 platí nové podmínky pro druhy víz. Ministerstvo Vnitra vydává tzv. zaměstnaneckou kartu spolu s vízem - už to neřeší přímo úřady práce. 

 

Pro rok 2014 musí nově zdanit dary provozovatelé škol a lékaři

Veškeré dary jsou pro rok 2014 předmětem daně z příjmů - osvobozeny jsou pouze dary poplatníkovi, který provozuje zařízení pro péči o opuštěná a toulavá zvířata.

 

Nově také platí, že zálohy na podíly na zisku lze vyplácet na základě "mezitimní účetní závěrky", ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku (obchodní koroporace nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku či zisk, pokud by si tím přivodily úpadek). 

 

Od roku 2014 jsou od daně osvobozeny členské příspěvky (§ 19 odst. 1 písm. a), které ale na druhé straně nejsou daňově uznatelným nákladem.

 

Od roku 2014 je změna ve zdanění příjmů fyzických osob - příjmy mohou být peněžní i nepeněžní. Např. nájemné může být sjednáno formou naturálního plnění - zejm. opravy nemovité věci...

 

 

Publikováno 28.11.2014

 

Od roku 2015 platí povinnost pro všechny subjetky, kteří vlastní datové schránky (právnické osoby povinně!), komunikovat s Finančním úřadem pouze elektronicky a to ve všech případech (pro rok 2014 se tato povinnost vztahovala pouze na DPH). Jestliže subjekt učiní jinak, dostane pokutu 2.000 Kč.

 

Od 1.1.2015 je schválená výše minimální mzdy 9.200 Kč. Pozor se zvýšením minimální mzdy dochází rovněž ke zvýšení nejnižší úrovně minimální zaručené mzdy!

 

Od roku 2015 začne platit třetí sazba DPH. Snížená sazba 10 % se má vztahovat na knihy, kojeneckou výživu a léky (podrobnější seznam bude v příloze zákona o dani z přidané hodnoty). 

 

Od roku 2015 začně opět "normálně" platit sleva na poplatníka pro důchodce. Ústavní soud vyhlásil nález, kterým zrušil právní úpravu, která neumožňovala uplatňovat slevu na poplatníka starobním důchodcům. Starobní důchodci si mohou slevu na poplatníka uplatňovat již od srpna 2014. Nemožnost uplatnit slevu na poplatníka pro starobní důchodce platila od 1.1.2013. Poplatníci však o tuto slevu za uplynulé období, ve které si ji nemohli uplatnit nepřijdou. Mohou si tuto slevu dodatečně nárokovat.

 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) již nezakládá povinnost tvořit rezervní fond pro s.r.o. Společnost, která vznikla před rokem 2014 se může sama rozhodnout, zda stávající rezervní fond zachová (a bude ho i nadále doplňovat), nebo zda rezervní fond rozpustí. K rozpuštění rezervního fondu je potřeba svolání valné hromady, která rozhodne o změně společenské smlouvy. Zdroje rezervního fondu mohou být převedeny buď na účet nerozděleného zisku minulých let nebo vyplaceny společníkům.